QiGong

QiGong är en form av mjuka rörelser som stärker kroppen både fysiskt och psykiskt.Qi betyder livsenergi. En energi som flödar genom allt levande och binder samman vår värld med universum. Gong betyder rörelse. Qi håller blodet cirkulerande och vår kropp varm. Om Qi blockeras uppstår disharmoni. Detta minskar vår motståndskraft.

QiGong är bra för …

QiGong stärker kroppen både fysiskt och psykiskt och ger ett ökat välbefinnande. Genom att träna QiGong hålls energiflödena i kroppen igång och motståndskraften mot sjukdomar och ohälsa ökar. QiGong är bra för att minska stress, öka koncentrationen och förbättra hälsan. Det bidrar även till ökad harmoni och bättre sömn.

QiGong går till så här …

QiGong träning innebär att man kombinerar mjuka och långsamma rörelser. Mjuka rörelser följer meridianernas riktning i vår kropp, med rörelse, tanke och koncentration (meditation) upptas och sprids energi i de rätta meridianerna, som då tillförs energi, och ger vår kropp och själ ett ökat välbefinnande. De flesta QiGong rörelser är enkla att utföra men det finns även mer avancerade program.

Akupunktura.se © 2007 •