Andligt

Space cleaning - Platsrening

Jag rensar ut energiblockeringar som finns i ditt hem. Allt är energi, känslor, händelser, trauman. Resterna av dessa energikrusningar hopar sig i rummets kanter och samlas framförallt i hörn och vinklar. Även föremål har energi, ett begagnat föremål bär alltid spår av tidigare ägare.

En platsrening kan även göras om du råkar på samma problem gång på gång, kanske finns psykiska rester kvar från personer som tidigare bott i ditt hem som påverkar dig. Kan även göras efter sjukdom, dödsfall, för ökad vitalitet, ökad andlig förståelse samt ökad hälsa.

Ghostbusting

Vem/vad stör dig i ditt hem? Känner du dej uttitad eller upplever du obehag/glädje? Kanske hör du ljud eller upplever att saker flyttas i ditt hem.

Jag hjälper dig att förstå varför detta sker och sedan avgör du själv om du vill ha kvar denna energi eller inte. Önskar du få "vara i fred" så hjälper jag dig med detta.

NYHET

Om ni är en grupp som vill ha andlig reading så kommer jag gärna hem till er/till lokal. Det är då en mindre storseans. Se under fliken intuitiva samtal.

Ring 070 - 282 52 14 eller maila anita_lidbert@hotmail.com

Välkommen

Akupunktura.se © 2007 •