Öronakupunktur

Öronakupunktur används som komplement till övrig akupunktur eller som en separat behandlingsmetod. Hela vår kropp finns representerad i våra öron. Genom att titta i örat kan obalanser i kroppen utläsas.

Att exempelvis nypa på örats högsta punkt och denna ömmar kan visa på att det finns en intolerans/allergi i kroppen.

Öronakupunktur är bra för …

Syftet med öronakupunktur är att förstärka den vanliga akupunkturbehandlingen på övriga kroppen. Öronakupunktur kan även användas som en separat behandlingsmetod. Bland annat används öronakupunktur vid rökavvänjning.

Öronakupunktur går till så här …

Sterila, mycket små nålar placeras i specifika akupunkturpunkter på örat. Även kinesiska frön kan appliceras och fungerar då som nålar men har även en smärtdämpande effekt.

Akupunktura.se © 2007 •