Anita Lidbert Isaksson

Auktoriserad Akupunktör

 

Medicinsk akupunktur

Medicinsk akupunktur behandlar kroppen ur ett helhetspespektiv. Först tar akupunktören en anamnes (sjukdomshistoria). Akupunktören känner på handledspulsarna, gör en pulsdiagnostik samt en tungdiagnostik. Därefter sätts sterila nålar i definierade akupunkturpunkter.

Akupunkturpunkterna ligger på meridianer. Det är energibanor som löper i kroppen och som går till olika organ, muskler och vävnader. Qi - livesenergi, flödar i meridianerna och om flödet förhindras i någon del av kroppen uppstår obalans, d.v.s. ohälsa.

Akupunktur verkar även via kroppens hormon- nerv- och cirkulationssystem. Med akupunktur återskapas balans och patienten befrias från sjukdom.

Mina utbildningar

Medicinsk QiGong

Basmedicin (motsvarar sjuksköterskeutbildning, 60 p)

Traditionell Kinesisk Medicin (3 år)

Kinesisk barnmassage och barnhälsovård

Face Reading, kinesisk ansiktstydning

Hälsokonsult (1 år)

Lymfflödesmassage 

Örtmedicin

Öronakupunktur

Medlem i Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin.

Akupunktörer anslutna till förbundet är patient och ansvarsförsäkrade.

Akupunktura.se © 2007 •